Mnoho podob citlivosti

HYB4 GALERIE, Praha, 22. 9. - 11. 11. 2023
Michal Štochl, Filip Kazda

Svět se nám za posledních několik let doslova mění před očima. Zažíváme situace, které by mohly jistě konkurovat fiktivním scénářům. Otevírá se příležitost pro vnitřní obměnu a rozvoj, přičemž změna vnímání a transformace sebeurčení může být silným motorem pro společenský posun následujících dekád. Vývojem procházíme i na poli technologickém. Témata jako rozšířená realita či umělá inteligence jsou již každodenním nástrojem užitku. I přes veškeré tyto mohutné transformace se však v tématu výstavy vracíme k lidské citlivosti jakožto ke vzácné schopnosti, která napájí jednotlivé etapy, přetváří hodnoty a proměňuje jedince i společnost již od pradávných dob.

Co je to však citlivost a kdo je jejím nositelem? „Citlivý člověk projevuje empatii, porozumění a ohleduplnost k emocionálním potřebám druhých.“ Takto stroze, řekněme až necitlivě, nás vidí stroj, kterému v dnešních dnech propůjčujeme moc nad naším projevem. Člověk zase po staletí vnímá citlivost v rozporuplném měřítku, jedni ji oslavují, druzí označují za slabost. Je tedy citlivost jedince darem či neštěstím, jak mnozí upozorňují? Polemiku již necháme na každém, kdo je jí otevřen. My se však zaměříme na citlivost jako na projev porozumění a výběr uměleckých děl, která v českém prostředí oplývají hloubkou, jemností a pravdou vhledu, jež by nebylo bez citlivosti jejich tvůrců možné vyjádřit.

Kurátorský výběr dua Kazda, Štochl naznačuje možné směry, kterými se citlivost jedince může vyvíjet. Nejde ve své podstatě o představení děl odkazujících se k citlivosti jakožto ke fyzické poloze významu, raději však představuje citlivost jakožto duševní schopnost či dar nacházet a rozvíjet předivo obsahů a odchylek častokrát skrytých pod povrchem běžných věcí. I z toho důvodu je kurátorský výběr děl značně rozmanitý, avšak ve své podstatě harmonický, vyprávějící příběh citlivosti v širším kontextu.

Výstava si bere za cíl prozkoumat mnohé podoby citlivosti a využívá k tomu klasická média jako prostředek k pozastavení se a reinterpretaci okamžiku v době silného vlivu změny na poli celospolečenského vývoje, moderních technologií a jazyka, kterým k nám promlouvá současný svět. Z pohledu milovníka umění je však mezigeneračním průřezem, který se odklání od uměleckých trendů vycházejících z potřeby obstát rychle se měnícím polohám na poli umění. Raději však skládá hold různorodosti a prezentuje, co je mnohokrát skryté v estetické čistotě a originalitě projevu.


Michal Štochl, Filip Kazda