Výstava na klíč

Galerie Kostka, MeetFactory, Praha, 5.2. - 28.2.2014
kurátor Lenka Sýkorová

Jedinej, kdo to udělá zadarmo, je umělec. Nikola Čulík, nadějný hřebec, se představí kresebnou soustavou, která vychází z netradičního rámce uvažování o tomto médiu. Galerijní prostor Kostky pojedná spolu s dalším umělcem či laikem, kterého bude sám dálkově ovládat.

Nikola Čulík je na české vizuální scéně již známým autorem. Před třemi lety absolvoval u Jitky Svobodové Ateliér kresby na pražské AVU. Jeho dominantním vyjadřovacím prostředkem je kresba. V poslední době však překračuje hranice tohoto média a expanduje do prostoru. Pro Kostku jsem ho oslovila s ohledem na tyto přesahy. Zajímá mě, jak velice intimním médiem, jakým kresba je, může Nikola Čulík ovládnou galerijně netradiční prostor. Inspirací pro výstavní projekt se mu stala jeho výstava v mobilní galerii Jádro, která proběhla na jaře minulého roku u něj doma v bytové galerii Blahobyt v Praze na Barrandově.

S kresbou, která bourá tradiční rámec o jejím uvažování, se autor prezentoval například začátkem roku 2013 na výstavě Život a dílo na Staroměstské radnici v druhém patře. Zde se jeho tvorba posunula i do intermediální roviny. Od té doby ale Nikola Čulík došel k dalšímu posunu tím, že se ještě více oprostil od zbytečných vyjadřovacích prostředků. Nově vnímá bod, čáru a jejich spojení v podobě šipky jako ideální formu pro demonstraci nejniternějších lidských emocí. Tuto ideu rozpracoval v již zmíněné výstavě pro Jádro. Od této výstavy se mu vracela myšlenka realizovat tento princip do většího prostoru. Galerie Kostka mu evokuje prostor Jádra, který je mnohokrát zvětšený. Výstava na klíč je site-specific projektem, který vytváří novou zkušenost s kresbou, do které lze vstoupit. Zde na řadu přichází moje intervence jako kurátorky. Proces provedení výstavy jsem záměrně zkomplikovala. Vyzvala jsem Nikolu Čulíka nejen jako vystavujícího, ale také jako kurátora, který si vybere dalšího umělce nebo laika, se kterým výstavu zrealizuje. Nikola Čulík bude tedy obsahem této výstavy a vybraný realizátor bude její formou. Tímto se rozehraje hra o tom, jaká je role a vliv umělce, kurátora a realizátora na výstavě.


Lenka Sýkorová