Výstava výtvarných prací studentů

Gymnázium Christiana Dopplera, Praha, 29.5. - 1.6. 2001