Výstava obrazů, kreseb a ilustrací

Kavárna Kolíbka, Praha, 2006