Čikola Nulík: HOKUS POKUS

Kavárna 3+1, Praha, 20.4. - 24.5. 2012
kurátor Jozva Hyžný