Sériová monogamie

Nikola Čulík / Dana Sahánková / Lenka Jirková
Galerie AVU, 19. - 29.5. 2009