Výstava ilustrací ke Kytici K.J. Erbena

Dendrit kafé, Praha, 9.6. - 10.7. 2005