Stálá výstava obrazů a kreseb v Jazzclubu Akord

Jazzclub Akord, Praha, od 14.9. 2005