Výstava obrazů, kreseb a ilustrací

Kavárna Kolíbka, Praha, od 17.3. 2005