Intimní požár

Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Praha, 16.9. - 11.10. 2009
kurátor Olga Malá

Osou mnohovrstevnaté tvorby Nikoly Čulíka (* 1983) jsou intimně laděné kresby. Jejich úctyhodně početný soubor vznikl bez použití jakýchkoli technologií , jen prostřednictvím nejméně okázalé  klasické discipliny - kresby.

Formátem většinou drobné kresby působí svou naléhavostí a až jakousi maniákalní nutkavostí. Mají citlivost membrány schopné reflektovat jak zážitky ryze osobní tak lidské pocity vztahující se k utrpení, zranění a zraňování , úzkosti a samotě, které zná každý z nás. Zřejmým protipolem niterné existencionální roviny jsou tony extrovertní. Nikola Čulík má schopnosti pohotového glosátora ,který s nadhledem , ironií a inteligentním neprvoplánovým humorem nahlíží realitu dnešních dnů. S odstupem komentuje dění na domácí politické scéně (Topolánek ve zteči s Minotaurem) , parafrázuje klíčové události české národní historie (Právě jsem se vrátil z Mnichova a vyměnil Českou republiku za dva rohlíky) a zpochybnuje význam modních uměleckých trendů (soc-art) stejně jako příliš časté a „in“ užívání anglických výrazů (My girlfriend is odolná vůči kreténům). Některé práce charakterizuje černý humor a ironizující sebereflexe i v citlivých zonách vlastního erotického a citového života (Čulík v transu). V četných  kresbách autor projevuje schopnost přirozeného propojování textové a obrazové části.

Nikola Čulík je absolventem pražské AVU (ateliér kresby, konceptuální tvorby a experimentální grafiky) . Pro projekt Galerie hlavního města Prahy Start-up vytvořil novou prostorovou instalaci kreseb Intimní požár. Její formální uspořádání je tvarově minimalistické a geomerizující , avšak vztahuje se  k člověku k jeho duši i  tělu (svým tvarem připomíná pozici Ukřižovaného).


Olga Malá