KURACE*

(A)VOID Floating Gallery, Praha, 18.9. - 2.10. 2012
kurátoři Nikola Čulík a Lenka Sýkorová

KURACE*, termín Nikoly Čulíka vzniklý v září 2011 během přípravy výstavy Michala Drozena ve výstavním prostoru BLAHOBYT; význam slova je poměrně široký – zahrnuje jak vlastní péči o umělce (KURovat – léčit), tak samotnou přípravu pokrmu pro vernisáž (KURe – pečené kuře).

Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace

Kurátorský záměr této výstavy je zacílen na médium kresby v rámci jeho postavení na dnešní umělecké scéně, která více preferuje nová média, instalaci či objekt. Představuje spektrum jeho tendencí a snaží se pomocí netradiční prezentace definovat jeho autonomii.

Kurátoři Nikola Čulík a Lenka Sýkorová vybrali autory z okruhu Ateliéru kresby na AVU v Praze (Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Tereza Vyhnálková, Dana Sahánková a Viktor Svatoš, z Ateliéru malířství II (Adéla Součková) a z Ateliéru nových médií II (Lenka Jirková). Výsledná forma výstavy nabízí potenciálnímu divákovi vnímání kresby netradičním způsobem a to již samotným faktem, že se nachází v netradičním galerijním prostoru (A)VOID Floating Gallery. Kresba zde není prezentována primárně ve své klasické poloze, ale spíše v různých polohách tohoto média, které je díky své dlouhé historii v kontextu dějin umění logicky zatíženo a na své tvůrce tím klade větší podíl zodpovědnosti než kupříkladu nová média.

Tradice, která klade na autory kresby onu zodpovědnost, současně nabádá k dodržování určitých principů, současně však může nabádat k záměrnému vymanění se z těchto tradičních schémat chápání kresby. Dokázali si současní tvůrci kresby udržet svojí autonomii? Odpověď na tuto otázku bude na výstavě zprostředkována pomocí několika způsobů prezentace, kde se například objeví autorské intervence do specifického galerijního prostoru vzniklého v útrobách zrezivělé lodi na pražské náplavce či site-specific instalace.

Výstava vznikla v návaznosti na projekt Action Galleriích, který dlouhodobě sleduje fenomén umělce-kurátora. Tato souvislost souvisí se složením kurátorského týmu: Nikola Čulík – Lenka Sýkorová, který spojuje umělce-kurátora a historičku umění.


Lenka Sýkorová


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace


Nikola Čulík, Lenka Sýkorová: Kurace