BIBLE

Britské listy 2005Vjezd do Jeruzaléma

Uzdravení Lazara

Velekněží

Ďábel vstupuje do Jidáše

Poslední večeře

Ježíš před Pilátem

Korunování trním

Jidáš

Obešný Jidáš

Golgota

Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž

Ukřižování

Ježíšova smrt

Snímání z kříže

Ježíšek

Vzkříšení těl svatých

Prázdný hrob

Noli me tangere

Nevěřící Tomáš

Emauzští poutníci