Uškrť ji!

Bludy

Pohled

Sídliště

Skupina

Noc

Já a můj pes

Přesila

Snesitelná úzkost

Jaro 1982

1983

Čekárna na lepší časy

Fronta na léky

Na vycházce

Zjevení

Nitro

Sněžná noc

Přátelé

Pirát

Krajina

Dotyk